சேலம்கோவில்கள் திருவண்ணாமலைக்கு இணையான சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் இருக்கும் பழமையான கோட்டையினுள் காயநிர்மலேஸ்வரர்கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலின் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம். சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் இருக்கும் பழமையான கோட்டையினுள் காயநிர்மலேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. வசிஷ்ட நதிக்கரையோரம் அமைந்துள்ள